Gæði neysluvatns

18.12.2020

Gæði neysluvatns

Heilbrigðisseftirlitið á Norðurlandi eystra framkvæmir árlega mælingar á neysluvatni á Húsavík, Laugum og í Reykjahlíð. Niðurstöður mælinganna eru birtar á vettvangi Gaums undir vísi 2.4

Fylgst er með gerlum í vatninu, það er heildar gerlafjölda, kólígerum og e. kólígerlum. Þá er einnig fylgst með leiðni og sýrustigi í vatninu. 

Viðmið um gerlafjölda eru 100/ml fyrir heildarfjölda gerla, 0/100 ml fyrir kólígerla og 0/100 ml fyrir e. kólígerla miðað við 22°C heitt vatn. 

Ef niðurstöður greining vegna á sýnum Heilbrigðiseftirlitsins í þessu tilfelli fara yfir hámarksgildi skal heilbrigðisnefnd rannsaka þau tilviki til að greina orsök þeirra og meta hættu fyrir heilsu manna. Gerlar, kóligerlar og e. kóligerlar eru flokkaðir í C flokk. Greinist framangreindir gerlar yfir viðmiðunarmörkum skal þá heilbrigðisnefnd í samráði við Hollustuvernd ríkisins meta hvort heilsu manna er hætta búin skv. því sem kveðið er á um í 14. gr. reglugerðar um neysluvetn. Heilbrigðisnefnd ber að grípa til aðgerða til að endurheimta vatnsgæðin ásamt því að tilkynna neytendum um aðgerðir nema frávik séu óveruleg. Aðgerðir geta t.a.m. falið í sér að neytendur verði að sjóða neysluvatn á meðan gæði neysluvatns eru endurheimt. 

Einnig er fylgst með leiðni vatnsins og sýrustigi. Leiðni má ekki fara yfir 2500 μS cm-1 við 20°C og vatnið má ekki vera tærandi. Sýrustig þarf að vera á milli 6,5 og 9,5 og má vatnið ekki vera tærandi. 

 

Mælingar á neysluvatni á vöktunarsvæði Gaums hafa m.t.t. gerlafjölda verið innan viðmiðunarmarka. Það sama gildir um leiðni og sýrustig að mælingar hafa verið innan viðmiðunarmarka á vöktunartíma Gaums.