1.1 Lýðfræði

1.1 Lýðfræði

  • Íbúafjöldi
  • Mannfjöldaþróun
  • Um vísi

Íbúafjöldi

1.1 a. Þróun íbúafjölda á Húsavík

Á myndinni má sjá að íbúum á Húsavík fækkaði á árunum 2011-2016 en tók aftur að fjölga frá árinu 2016. Population 1st of January. 

 

Frumgögn og úrvinnsla

 

 

Íbúafjöldi

1.1 b. Íbúafjöldi á miðsvæði

Íbúum á miðsvæði fækkaði frá árunum 2011 til ársins 2015 en þá tók íbúum að fjölga á ný. Þingeyjarsveit sker sig úr þar sem íbúum fjölgaði þar á árunum 2014 og 2015 en fækkað eftir það fram til ársins 2017.

Frumgögn og úrvinnsla

Íbúafjöldi

1.1 c. Samanburður á þróun íbúafjölda

Á myndinni má sjá hlutfallslega breytingu á íbúafjölda. Athygli vekur að hlutfallsleg fjölgun á miðsvæði er 5,05% á milli áranna 2016 og 2017 og að hlutfallsleg fækkun á austursvæði er 5,31%. Vestursvæði fylgir í meginartriðum sömu línu og landið allt þó fjölgunin þar sé minni.

Frumgögn og úrvinnsla

Íbúafjöldi

1.1 d. Vísitala, samanburður

Myndin sýnir vísitölu íbúafjölda á Íslandi, vestursvæði, miðsvæði og austursvæði. Árið 2011 er sett sem núllpunktur og vísitalan 100 á því ári. Á árunum 2011-2015 lækkaði vísitalan á miðsvæði á meðan hún hækkaði á landinu öllu og vestursvæði.

 

Frumgögn og úrvinnsla

Íbúafjöldi

1.1 e. Ríkisfang

Myndin sýnir fjölgun íbúa með erlent ríkisfang í Norðurþingi, Skútustaðahreppi, Tjörneshreppi og Þingeyjarsveit. Athugið að í þessum gögnum er Norðurþing allt. Íbúum með erlent ríkisfang fjölgaði jafnt og þétt frá árinu 2011 til ársins 2016. Síðan þá hefur fjölgunin verið í stærri stökkum. Fyrst fjölgaði um 258 á milli áranna 2016 og 2017 og síðan um 346 á milli áranna 2017 og 2018. 

Frumgögn og úrvinnsla

Íbúafjöldi

1.1 f.  Þjóðerni

Myndin sýnir að hlutfallslega eiga flestir íbúar með erlent ríkisfang uppruna sinn í Póllandi. Því næst eru Þjóðverjar, þá Slóvakar og loks íbúar sem hafa ríkisfang frá Bosníu og Hersegovníu. Á síðasta ári voru Tékkar og Portúgalir í 3. og 4. sæti yfir fjölmennustu þjóðerni íbúa í sveitarfélögunum fjórum á miðsvæði.

Frumgögn og úrvinnsla

 

Íbúafjöldi

1.1 g. Uppruni eftir svæðum

Myndin sýnir uppruna íbúa með erlent ríkisfang eftir svæðum. Stærstur hluti íbúanna kemur frá löndum Austur-Evrópu. 

Frumgögn og úrvinnsla

Íbúafjöldi

1.1 h. Aðfluttir umfram brottflutta

Á árinu 2011 eru aðfluttir færri en brottfluttir á öllum samanburðarsvæðunum en á árinu 2017 hefur þetta snúist við þannig að aðfluttir eru nú fleiri en brottfluttir á öllum svæðum nema austursvæðinu.

Í gögnum um aðflutta og brottflutta eru tilteknir flutningar á milli landssvæða, milli sveitarfélaga og á milli landa. 

Frumgögn og úrvinnsla

Mannfjöldaþróun

1.1 i. Miðsvæði 2014

Hér má sjá aldurs- og kynjaskiptingu íbúa á miðsvæði árið 2014. Yngstu árgangarnir eru fámennir ásamt því að fámennt er í hópi þeirra sem eru á aldrinum 25-39 ára. Þá eru konur fleiri í öllum aldurshópum upp að 30-34 ára aldurshópnum og líka í 35-39 ára aldurshópnum. 

Þar sem við birtum einungis nýjust aldurspýramídana og pýramída frá 5 árum áður munum hafa frumgögn fyrir mynda og úrvinnslu aðgengileg hér að neðan.

Frumgögn og úrvinnsla 2013/2018

Frumgögn og úrvinnsla 2014/2019

Athugið að gögn og útreikningar í þessum skjali eiga einnig við alla mannfjöldapýramídana hér að neðan.

Mannfjöldaþróun

1.1 j. Miðsvæði 2019

 

Hér má sjá aldurs- og kynjaskiptingu íbúa á miðsvæði á árinu 2019. Karlmenn eru enn fleiri en konur í flestum aldurshópum. Áhrif framkvæmdatíma sem voru mjög greinileg á mannfjöldapýramída ársins 2018 hafa aðeins dvínað að því leyti að miðhluti pýramídans vinstramegin hefur nú aftur sömu mittislögun og hann hafði fyrir framkvæmdatíma á Þeistareykjum og Bakka. 

Frumgögn og úrvinnslu má sjá undir efsta mannfjöldapýramídanum.

Mannfjöldaþróun

1.1 k. Ísland 2014

Mannfjöldapýramídinn fyrir landið allt árið 2014 sýnir örlítil merki um að fjölgun sé í yngstu árgöngunum sem og þeim árgöngum sem teljast til barneignaaldurs.

Frumgögn og úrvinnslu er að finna undir efsta mannfjöldapýramídanum. 

 

Mannfjöldaþróun

1.1 l. Ísland 2019

Á árinu 2019 má sjá að yngstu árgangarnir eru fámennari en þeir næstu á undan. Þá má sjá að hlutfallslega eru karlar fleiri í flestöllum árgöngum þar til kemur fram í allra elstu árgangana. 

Frumgögn og úrvinnslu er að finna undir efsta mannfjöldapýramídanum. 

Mannfjöldaþróun

1.1 m.  Vestursvæði 2014

Yngstu árgangarnir viðrast nokkuð fjölmennir á vestursvæðinu á árinu 2014 þrátt fyrir að aldurshópar sem teljast til barneignaaldurs séu fámennir. 

Frumgögn og úrvinnslu er að finna undir efsta mannfjöldapýramídanum. 

 

Mannfjöldaþróun

1.1 n. Vestursvæði 2019

Farið er að bera á því að yngstu árgangarnir eru fámennari en þeir sem á eftir koma. Áfram er fámennt í hluta af þeim árgöngum sem teljast til barneignaaldurs. 

Frumgögn og úrvinnslu er að finna undir efsta mannfjöldapýramídanum. 

Mannfjöldaþróun

1.1 o. Austursvæði 2014

Aldurs- og kynjaskipting á austursvæði sýnir að yngstu árgangarnir eru fámennir sem og árgangar á barneignaraldri. Þá vekur einnig athygli kynjamunur í aldurshópunum frá 40-59 ára þar sem karlar eru fleiri en konur. 

Frumgögn og úrvinnslu má finna undir efsta mannfjöldapýramídanum. 

1.1 i. Mannfjöldaþróun

1.1 p. Austursvæði 2019

Yngri árgangarnir sem og árgangar fólks á barneignaaldri eru enn fámennir á árinu 2019. Kynjaskiptingin er á þá leið að karlar eru fleiri í flestum aldursflokkum og það er helst að konur séu fjölmennari í allra yngstu og allra elstu árgöngunum.

Frumgögn og úrvinnslu er að finna fyrir neðan efsta mannfjöldapýramídann. 

Um vísi

Tilkoma nýrrar Þeistareykjavirkjunar, iðnaðarstarfsemi á Bakka og aukin umsvif ferðaþjónustu geta leitt til breytinga á íbúafjölda á Norðausturlandi og í einstökum sveitarfélögum, hvort tveggja á uppbyggingartíma og rekstrartíma virkjunar og fyrirtækja í iðnaði og ferðaþjónustu. Því er mikilvægt að fylgjast með þróun mannfjölda. 

Í vísinum verða birtar upplýsingar um mannfjölda miðað við 1. janúar ár hvert, heildarfjöldi íbúa, kynjaskipting og aldursdreifing ásamt uppruna og fjölda brottfluttra og aðfluttra.

Tíðni

Árlega verða birt gögn sem sýna þróun íbúafjölda. Gert er ráð fyrir birtingu ekki seinna en 15. mars og miðast tölur við stöðuna 1. janúar ár hvert.

Svæði

Borin verða saman gögn af miðsvæði, austursvæði, vestursvæði og Íslandi.

Ábyrgð

Verkefnisstjóri ber ábyrgð á að afla gagna og birta þau í samræmi við birtingaráætlun.

Heimildir

Gögn verða sótt til Hagstofu Íslands.