1.1 Lýðfræði

1.1 Lýðfræði

  • Íbúafjöldi
  • Mannfjöldaþróun
  • Um vísi

Íbúafjöldi

1.1 a. Þróun íbúafjölda á Húsavík

Á myndinni má sjá að íbúum á Húsavík fækkaði á árunum 2011-2016 en tók aftur að fjölga frá árinu 2016. Fjöldi íbúa miðast við stöðuna 1. janúar ár hvert. 

Frumgögn og úrvinnsla

 

 

Íbúafjöldi

1.1 b. Íbúafjöldi á miðsvæði

Íbúum á miðsvæði fækkaði frá árunum 2011 til ársins 2015 en þá tók íbúum að fjölga á ný. Þingeyjarsveit sker sig úr þar sem íbúum fjölgaði þar á árunum 2014 og 2015 en fækkað eftir það fram til ársins 2017.

Frumgögn og úrvinnsla

Íbúafjöldi

1.1 c. Samanburður á þróun íbúafjölda

Á myndinni má sjá hlutfallslega breytingu á íbúafjölda. Athygli vekur að hlutfallsleg fjölgun á miðsvæði er 5,05% á milli áranna 2016 og 2017 og að hlutfallsleg fækkun á austursvæði er 5,31%. Vestursvæði fylgir í meginartriðum sömu línu og landið allt þó fjölgunin þar sé minni.

Frumgögn og úrvinnsla

Íbúafjöldi

1.1 d. Vísitala, samanburður

Myndin sýnir vísitölu íbúafjölda á Íslandi, vestursvæði, miðsvæði og austursvæði. Árið 2011 er sett sem núllpunktur og vísitalan 100 á því ári. Á árunum 2011-2015 lækkaði vísitalan á miðsvæði á meðan hún hækkaði á landinu öllu og vestursvæði.

Frumgögn og úrvinnsla

Íbúafjöldi

1.1 e. Ríkisfang

Created with Highstock 6.0.2Hlutfall1901901951952152152482482532533053055635634 1024 1024 0444 0444 0164 0164 1494 1494 1494 1494 1714 1714 2974 297Erlent ríkisfangÍslenskt ríkisfang20112012201320142015201620170255075100

Myndin sýnir fjölgun íbúa með erlent ríkisfang. Mest er fjölgunin frá árinu 2015. 

Frumgögn og úrvinnsla

Íbúafjöldi

1.1 f.  Þjóðerni

Created with Highstock 6.0.2HlutfallHlutfall íbúa eftir þjóðerniFjögur fjölmennustu þjóðerninPóllandÞýskalandTékklandPortúgalÖnnur lönd2012201420160102030405060708090100

Myndin sýnir að hlutfallslega eiga flestir íbúar með erlent ríkisfang uppruna sinn í Póllandi. Því næst eru Þjóðverjar, þá Tékkar og loks Portúgalir.

Frumgögn og úrvinnsla

 

Íbúafjöldi

1.1 g. Uppruni eftir svæðum

Created with Highstock 6.0.2HlutfallUppruni íbúa með erlent ríkisfang eftir svæðumNorðurlöndVestur-EvrópaAustur-EvrópaEystrasaltsríkiÖnnur svæði2012201420160102030405060708090100

Myndin sýnir uppruna íbúa með erlent ríkisfang eftir svæðum. Stærstur hluti íbúanna kemur frá löndum Austur-Evrópu. 

Frumgögn og úrvinnsla

Íbúafjöldi

1.1 h. Aðfluttir umfram brottflutta

Á árinu 2011 eru aðfluttir færri en brottfluttir á öllum samanburðarsvæðunum en á árinu 2017 hefur þetta snúist við þannig að aðfluttir eru nú fleiri en brottfluttir á öllum svæðum nema austursvæðinu.

Í gögnum um aðflutta og brottflutta eru tilteknir flutningar á milli landssvæða, milli sveitarfélaga og á milli landa. 

Frumgögn og úrvinnsla

Mannfjöldaþróun

1.1 i. Miðsvæði 2013

Hér má sjá aldurs- og kynjaskiptingu íbúa á miðsvæði árið 2013. Yngstu árgangarnir eru afar fámennir ásamt því að fámennt er í hópi þeirra sem eru á aldrinum 25-39 ára. 

Frumgögn og úrvinnsla - athugið að gögn og útreikningar í þessu skjali eiga einnig við alla mannfjöldapýramídana hér að neðan.

Mannfjöldaþróun

1.1 j. Miðsvæði 2018

Hér má sjá aldurs- og kynjaskiptingu íbúa á miðsvæði á árinu 2018. Fjölgun hefur átt sér stað í hópi karlmanna á vinnualdri en yngstu árgangarnir eru enn fámennir sem og konur á aldrinum 30-49 ára.
Athygli vekur munur á fjölda karla og kvenna í árgöngunum frá 25 ára aldri upp að 64 ára aldri en karlmenn eru fleiri í öllum þessum aldurshópum.

Frumgögn og úrvinnslu má sjá undir efsta mannfjöldapýramídanum.

Mannfjöldaþróun

1.1 k. Ísland 2013

Mannfjöldapýramídinn fyrir landið allt árið 2013 sýnir örlítil merki um fækkun í yngstu árgöngunum sem og þeim árgöngum sem teljast til barneignaaldurs.

Frumgögn og úrvinnslu er að finna undir efsta mannfjöldapýramídanum. 

 

Mannfjöldaþróun

1.1 l. Ísland 2018

Á árinu 2018 má sjá að það fækkar í yngstu árgöngunum á landsvísu. 

Frumgögn og úrvinnslu er að finna undir efsta mannfjöldapýramídanum. 

Mannfjöldaþróun

1.1 m.  Vestursvæði 2013

Yngstu árgangarnir viðrast nokkuð fjölmennir á vestursvæðinu á árinu 2013 þrátt fyrir að aldurshópar sem teljast til barneignaaldurs séu fámennir. 

Frumgögn og úrvinnslu er að finna undir efsta mannfjöldapýramídanum. 

 

Mannfjöldaþróun

1.1 n. Vestursvæði 2018

Farið er að bera á því að yngstu árgangarnir eru fámennari en þeir sem á eftir koma. Áfram er fámennt í hluta af þeim árgöngum sem teljast til barneignaaldurs. 

Frumgögn og úrvinnslu er að finna undir efsta mannfjöldapýramídanum. 

Mannfjöldaþróun

1.1 o. Austursvæði

Aldurs- og kynjaskipting á austursvæði sýnir að yngstu árgangarnir eru fámennir sem og árgangar á barneignaraldri. Þá vekur einnig athygli kynjamunur í aldurshópunum frá 40-59 ára þar sem karlar eru fleiri en konur. 

Frumgögn og úrvinnslu má finna undir efsta mannfjöldapýramídanum. 

1.1 i. Mannfjöldaþróun

1.1 p. Austursvæði 2018

Yngri árgangarnir sem og árgangar fólks á barneignaaldri eru enn fámennir á árinu 2018. Kynjaskiptingin er á þá leið að karlar eru fleiri í öllum aldursflokkum frá 15 ára upp í 84 ára.

Frumgögn og úrvinnslu er að finna fyrir neðan efsta mannfjöldapýramídann. 

Um vísi

Tilkoma nýrrar Þeistareykjavirkjunar, iðnaðarstarfsemi á Bakka og aukin umsvif ferðaþjónustu geta leitt til breytinga á íbúafjölda á Norðausturlandi og í einstökum sveitarfélögum, hvort tveggja á uppbyggingartíma og rekstrartíma virkjunar og fyrirtækja í iðnaði og ferðaþjónustu. Því er mikilvægt að fylgjast með þróun mannfjölda. 

Í vísinum verða birtar upplýsingar um mannfjölda miðað við 1. janúar ár hvert, heildarfjöldi íbúa, kynjaskipting og aldursdreifing ásamt uppruna og fjölda brottfluttra og aðfluttra.

Tíðni

Árlega verða birt gögn sem sýna þróun íbúafjölda. Gert er ráð fyrir birtingu ekki seinna en 15. mars og miðast tölur við stöðuna 1. janúar ár hvert.

Svæði

Borin verða saman gögn af miðsvæði, austursvæði, vestursvæði og Íslandi.

Ábyrgð

Verkefnisstjóri ber ábyrgð á að afla gagna og birta þau í samræmi við birtingaráætlun.

Heimildir

Gögn verða sótt til Hagstofu Íslands.