1.4 Öryggi íbúa

1.4 Öryggi íbúa

  • Fjöldi afbrota
  • Fjöldi starfa við löggæslu
  • Um vísi

Fjöldi afbrota

1.4 a. Samanburður á fjölda afbrota 

Fjöldi afbrota á miðsvæði og landinu öllu miðað við 10.000 íbúa. Myndin sýnir að tíðni afbrota er lægri á miðsvæði en á landinu öllu.

Við skoðun myndarinnar og þeirra gagna sem liggja að baki henni er vert að hafa í huga að fjöldi sérrefsilagabrota og umferðalagabrota getur að hluta til farið eftir frumkvæði lögreglu.

Frumgögn og úrvinnsla

 

Fjöldi starfa við löggæslu

1.4 b. Fjöldi starfa við löggæslu 

Myndin sýnir fjölda ársverka við löggæslu á Akureyri, Húsavík og Þórshöfn. Sjá má að störfum við löggæslu fjölgaði á vöktunarsvæði Sjálfbærniverkefnisins frá árinu 2016 til ársins 2019.  Fjöldinn er óbreyttur frá árinu 2019.

Frumgögn og úrvinnsla

Um vísi

Lífsgæði íbúa í samfélagi þar sem glæpatíðni er lág eru meiri en í samfélagi þar sem glæpatíðni er há. Fjölgun íbúa vegna iðnaðaruppbyggingar, uppbyggingar virkjunar og aukinna umsvifa í ferðaþjónustu hefur margvísleg áhrif á samfélag og þá er mikilvægt að innviðir samfélags séu traustir. Vísir sem fylgist með þróun glæpatíðni og fjölda starfa við löggæslu getur gefið upplýsingar um langtíma stöðugleika á svæðinu. 

Í vísinum eru birtar upplýsingar um fjölda afbrota miðað við 10.000 íbúa og fjöldi starfa við löggæslu.

Tíðni

Árlega eru birt gögn sem sýna þróun afbrota og fjölda starfa við löggæslu. Gert er ráð fyrir birtingu í janúar á fjölda starfa en í apríl fyrir afbrot.

Svæði

Borin eru saman gögn af miðsvæði og Íslandi.

Ábyrgð

Verkefnisstjóri ber ábyrgð á að afla gagna og birta þau í samræmi við birtingaráætlun.

Heimildir

Gögn eru sótt til Ríkislögreglustjóra.