1.7 Samgöngur

1.7 Samgöngur

  • Samgöngur á landi
  • Samgöngur á lofti
  • Samgöngur á sjó
  • Fjöldi bíla við Kröflu og Þeistareyki
  • Um vísi

Samgöngur á landi

1.7 a. Meðal umferð á dag á völdum leiðum á miðsvæði

Á myndinni má sjá þróun meðalumferðar á dag á tímabilinu frá 2011-2016. 
Umferð hefur aukist á öllum mælipunktum frá árinu 2012. Nýr fastur mælistaður bættist við árið 2013 á Fljótsheiði.

Frumgögn og úrvinnsla

Samgöngur á lofti

1.7 b. Samgöngur á lofti

Áætlunarflug til Húsavíkur lá niðri til ársins 2012 þegar Flugfélagið Ernir hóf áætlunarflug þangað.

Myndir sýnir hlutfall farþega af heildarfarþegafjölda á flugvöllum á vestur-, mið- og austursvæði. Hlutdeild vallanna fjögurra í heildarfarþegafjölda í innanlandsflugi hefur á tímabilinu aukist úr 26,8% í 28,1%.

Frumgögn og úrvinnsla

 

Samgöngur á sjó

1.7 c. Samgöngur á sjó, flutninga- og skemmtiferðaskip

Fylgst er með fjölda farþega- og flutningaskipa sem koma til Húsavíkurhafnar. 

 

Fjöldi bíla við Kröflu og Þeistareyki

1.7 d. Umferð við Kröflu og Þeistareyki

Myndin sýnir fjölda bíla við Kröflu og Þeistareyki frá júní árið 2016 til desember 2016.

Um vísi

Mikilvægt er að fylgjast með umferð á landi, lofti og sjó á uppbyggingartíma sem og að honum loknum. Með auknum umsvifum í ferðaþjónustu má reikna með auknum umferðarþunga á ákveðnum leiðum. Þá má einnig gera ráð fyrir fjölgun flugfarþega og aukinni umferð á vegum á uppbyggingartíma. 

Á hverju ári heimsækir fjöldi gesta virkjanasvæði á Íslandi og nærliggjandi staði. Áhugavert er að fylgjast með þróun umferðar á virkjanasvæðum með tilkomu nýrrar Þeistareykjavirkjunar.

Í vísinum verða birtar upplýsingar um fjölda farþega í flugi á Akureyri, Húsavík og Þórshöfn, um fjölda skemmti og farþegaskipa í Húsavíkurhöfn og umferðarþunga á völdum leiðum. Leiðirnar eru Víkurskarð, Fljótsheiði, Mývatnsheiði, Norðausturvegur (meðaltal/sólarhringsumferð/sumar/vetur).

Tíðni

Árlega verða birt gögn sem sýna farþegarfjölda, fjölda skipakoma og umferðarþunga.

Flugupplýsingar eru birtar í apríl, fjöldi skipakoma í janúar og upplýsingar um umferðarþunga eru birtar í desember fyrir árið áður.

Svæði

Miðsvæði - flug - skip - umferð (Fljótsheiði - Mývatnsheiði - Tjörnes - Norðausturvegur sunnan Húsavíkur)

Austursvæði - flug

Vestursvæði - flug - umferð (Víkurskarð/Vaðlaheiðargöng)

Ábyrgð

Verkefnisstjóri ber ábyrgð á að afla gagna og birta þau í samræmi við birtingaráætlun.

Heimildir

Gögn verða sótt til Landsvirkjunar, Norðurþings, Vegagerðarinnar og Isavia.