2.2 Hljóðvist

2.2 Hljóðvist

  • Hávaði frá starfsleyfisskyldri starfsemi
  • Um vísi

Hávaði frá starfsleyfisskyldri starfsemi

Starfsemi Þeistareykjavirkjunar og PCC Bakki Silicon er nýlega hafin. 
Gögn um hávaða frá starfsleyfisskyldri starfsemi verða birt þegar mælingar hafa staðið yfir í að minnsta kosti 6 mánuði eftir að starfsemi hófst.

Um vísi

Forsendur

Hávaði getur haft víðtæk áhrif á heilsu og líðan einstaklinga. Stöðugur hávaði getur haft neikvæð áhrif á búsetu til lengri tíma og því þarf að tryggja að hávaði dragi ekki úr aðdráttarafli svæðis til búsetu.

Í vísinum verða verða birtar upplýsingar um jafngildishljóðstig á Bakka, Þeistareykjum, Kröflu og Bjarnarflagi. Viðmið um jafngildishljóðstig fyrir iðnaðarsvæði er 70 dB. 

Um viðmið fyrir hávaða er tekið mið af reglugerð nr. 724/2008. Að auki er tekið mið af mati á umhverfisáhrifum PCC Bakki Silicon og Þeistareykjavirkjunar og vöktunaráætlun og starfsleyfi vegna Þeistareykjavirkjunar. Samkvæmt starfsleyfi Þeistareykjavirkjunar geta undantekningar átt sér stað tímabundið vegna framkvæmda, borunar og blásturs.

Tíðni

Að minnsta kosti árlega. Mælingar skulu fara fram á Þeistareykjum a.m.k. 4 sinnum á ári.

Svæði

Miðsvæði: Bakki, Þeistareykir, Krafla, Bjarnarflag.

Ábyrgð

Verkefnisstjóri ber ábyrgð á að afla gagna og birta þau í samræmi við birtingaráætlun.

Heimildir

Gögn verða sótt til Landsvirkjunar og PCC Bakki Silicon.