2.3 Landnotkun

2.3 Landnotkun

  • Þróun landnýtingar
  • Um vísi

Þróun landnýtingar

 

Um vísi

Í landsskipulagsstefnu 2015-2026 er lagt til grundvallar að skipulag byggðar og landnotkun stuðli að sjálfbærri þróun, sé sveigjanlegt, stuðli að seiglu gagnvart samfélags- og umhverfisbreytingum og lífsgæðum fólks og styðji við samkeppnishæfni landsins og einstakra landshluta. Mikilvægt er að þróun landnýtingar sé í samræmi við opinbera stefnu stjórnvalda.

Í vísinum verða birtar upplýsingar um breytingar á notkun lands samkvæmt upplýsingum úr CORINE landflokkunarkerfinu þ.e. flokkar lands - aukning, minnkun og breyting.

CORINE landflokkunarkerfið var uppfært síðast árið 2012. Gert er ráð fyrir uppfærslu á sex ára fresti þannig að næsta uppfærsla er áformuð á árinu 2018. Töluverðan tíma tekur að vinna uppfærsluna og því er nýrra gagna ekki að vænta á árinu.

Tíðni

Á 6 ára fresti verða birtar uppfærðar upplýsingar úr CORINE landlflokkunarkerfinu. 

Svæði

Borin verða saman gögn af miðsvæði.

Ábyrgð

Verkefnisstjóri ber ábyrgð á að afla gagna og birta þau í samræmi við birtingaráætlun.

Heimildir

Gögn verða sótt til Landmælinga Íslands.