3.2 Atvinnulíf - Búvöruframleiðsla og búfénaður

Birtingaráætlun

3.2 Atvinnulíf - Búvöruframleiðsla og búfénaður

Birtar eru upplýsingar um fjölda búfénaðar og fjölda búa eftir tegundum búskapar.