1.2 Tekjur Íbúa

1.2 Tekjur íbúa

  • Meðaltekjur íbúa
  • Fjöldi einstaklinga/fjölskylda undir lágtekjumörkum
  • Um vísi

Meðaltekjur íbúa

1.2 a. Meðaltekjur íbúa

Myndin sýnir þróun meðaltekna íbúa á miðsvæði í samanburði við austursvæði, vestursvæði og landið allt.

Frumgögn og úrvinnsla

Fjöldi einstaklinga/fjölskylda undir lágtekjumörkum

 1.2 b. Fjöldi einstaklinga og fjölskylda undir lágtekjumörkum

Lágtekjumörk eru 60% af miðgildi ráðstöfunartekna einstaklings. Viðmið um lágtekjumörk voru eftirfarandi:

Frumgögn eru með þeim hætti að ekki er unnt að birta þau og úrvinnslu þeirra vegna þess um hve fámennan hóp er að ræða í einstökum sveitarfélögum á miðsvæði. 

Um vísi

Vísirinn gefur vísbendingar um efnahagslega stöðu íbúa í samanburði við íbúa annars staðar á landinu. Meðaltekjur og lágtekjumörk eru gagnlegir mælikvarðar til að bera saman fjárhagslega velferð á mismunandi svæðum. Virkjun, framleiðslufyrirtæki í iðnaði og ferðaþjónusta eru líkleg til að hafa áhrif á þróun tekna á miðsvæði. Áhrif fyrirtækja á tekjur á svæðinu geta verið hvort sem er bein eða óbein vegna afleiddra starfa innan svæðisins.

Í vísinum eru birtar upplýsingar um meðaltekjur íbúa á miðsvæði ásamt upplýsingum um fjölda einstaklinga og fjölskylda sem eru undir skilgreindum lágtekjumörkum.

Tíðni

Árlega eru birt gögn um meðaltekjur. Gert er ráð fyrir birtingu eigi síðar en 15. ágúst. Lágtekjumörk hafa ekki verið uppfærð frá árinu 2016. 

Svæði

Miðsvæði, Austursvæði, Vestursvæði, Ísland.

Ábyrgð

Verkefnisstjóri ber ábyrgð á að afla gagna og birta þau í samræmi við birtingaráætlun.

Heimildir

Gögn eru sótt til Hagstofu Íslands og Ríkisskattstjóra.