1.6 Menntun

1.6 Menntun

  • Líðan grunnskólabarna
  • Menntunarstig íbúa á aldrinum 16-70 ára
  • Um vísi

Líðan grunnskólabarna

1.6 a. Líðan grunnskólabarna á miðsvæði, samanburður við Norðurland og Ísland

Á myndinni má sjá hvernig börnum í grunnskólum á miðsvæði líður í skólanum í samanburði við Norðausturland og landið allt. 

Í gögnum ársins 2018 eru ekki upplýsingar frá Stórutjarnaskóla, sem er einn fjögurra skóla á Miðsvæði.

Frumgögn og úrvinnsla

Menntunarstig íbúa á aldrinum 16-70 ára

1.6 b. Menntunarstig íbúa 16-70 ára

Upplýsingar um menntunarstig íbúa eru fengnar úr rannsókn Landlæknis á heilsu og líðan Íslendinga. Rannsóknin er framkvæmd á fimm ár fresti og nær til 18 ára og eldri.

 

 

 

Upplýsingar um menntunarstig eru nú fengnar úr rannsókninni Heilsa og líðan Íslendinga sem framkvæmd er á fimm ár afresti af embætti landlæknis. 

  Hlutfall fullorðinna eftir menntun (byggt á spurningu um hæstu prófgráðu)      
                   
      Grunnmenntun Framhaldsmenntun Háskólamenntun  
  Ár   Hlutfall (%) +/- 95% vikmörk Hlutfall (%) +/- 95% vikmörk Hlutfall (%) +/- 95% vikmörk  
  2012 Aðrir landshlutar 29,2% 1,1% 40,5% 1,2% 30,3% 1,1%  
    Hluti N-austurlands 35,9% 8,4% 40,9% 8,6% 23,1% 7,4%  
    Landið allt 29,3% 1,1% 40,5% 1,2% 30,2% 1,1%  
  2017 Aðrir landshlutar 24,4% 1,0% 39,4% 1,2% 36,2% 1,2%  
    Hluti N-austurlands 29,9% 8,2% 39,7% 8,8% 30,4% 8,2%  
    Landið allt 24,5% 1,0% 39,4% 1,2% 36,1% 1,2%  

Um vísi

Líðan nemenda í grunnskóla gefur vísbendingar um ástand mála, gæði skóla og þróun innan grunnskólanna.

Menntunarstig íbúa gefur vísbendingar um hvernig og hvort íbúar geti mætt þörfum vinnumarkaðarins.

Í vísinum verða birtar upplýsingar um líðan grunnskólanemenda, hlutfall nemenda sem líður vel og mjög vel í grunnskóla. Þá verða birtar upplýsingar um fjölda íbúa með grunnmenntun, starfs- og framhaldsmenntun og háskólamenntun skv. ISCED sem er alþjóðleg flokkun. 

Tíðni

Á fjögurra ára fresti eru birt gögn um líðan grunnskólanemenda og á þriggja ára fresti eru birt gögn um menntunarstig íbúa. 

Svæði

Borin eru saman gögn af miðsvæði og Íslandi.

Ábyrgð

Verkefnisstjóri ber ábyrgð á að afla gagna og birta þau í samræmi við birtingaráætlun.

Heimildir

Gögn eru sótt til Hagstofu Íslands og í niðurstöður HSBC könnunar á líðan grunnskólanemenda sem framkvæmd er af Háskólanum á Akureyri.