2.1 Andrúmsloft

2.1 Andrúmsloft

 • Losun mengandi efna
 • Loftgæði
 • Um vísi

Losun mengandi efna

Hafin er birting á upplýsingum um losun koldíoxíðsígilda (CO2) frá jarðvarmavirkjunum Landsvirkjunar á Miðsvæði og frá PCC Bakkisilicon. Losunin er gefin upp í tonnum koldíoxíðígilda á ári. 

Losun koldíoxíðsígilda frá PCC BakkiSilicon helst beint í hendur við hráefnanotkun fyrirtækisins og framleiðslumagn kísilmálms. Áætluð árleg losun undir fullum afköstum er 120.000 t af koldíoxíði. Á árinu 2018 losaði verksmiðjan ígildi 50.402 t af koldíoxíði. Þessi lága tala útskýrist af því að fyrstu mánuði ársins hafði framleiðsla ekki hafist en ofn 1, Birta, var settur í gang 30. apríl og ofn 2, Bogi, var settur í gang 31. ágúst. Árið 2019 er fyrsta heila starfsár verksmiðjunnar. 

Losun mengandi efna

2.1 a. Losun mengandi efna - virkjanir - gróðurhúsalofttegundir

Grafið sýnir losun gróðurúsalofttegunda frá Þeistareykja-, Kröflu- og Bjarnarflagsvirkjun á árunum 2011-2020. 

Gróðurhúsalofttegundir sem virkjanirnar losa eru koldíoxíð og metan. Magn metans er umreiknað í koldíoxíðgildi þar sem 1 kg af metani jafngildir 25 kg af koldíoxíði. 

Hér að neðan eru birt frumgögn og úrvinnsla þeirra fyrir losun mengandi efna fyrir þær myndir sem fylgja hér á eftir (2.1 a.-2.1 c.). 

Frumgögn og úrvinnsla.

Losun mengandi efna

2.1 b. Losun mengandi efna - virkjanir - brennisteinsvetni (H2S)

Grafið sýnir losun á brennisteinsvetni í tonnum á ári. 

Sjá frumgögn við mynd 2.1 a. 

2.1 c. Losun mengandi efna

2.1 c. Losun mengandi efna

Myndin sýnir losun koldíoxíðígilda frá verksmiðju PCC BakkiSilicon frá árunum 2018 til 2022.

Frumgögn og úrvinnsla.

 

Loftgæði

Gögn um loftgæði vegna Þeistareykjavirkjunar eru í vinnslu hjá Landsvirkjun. 

Loftgæði

2.1 i. Fjöldi daga undir viðmiðunarmörkum, brennisteinsdíoxíð (SO2

Myndin sýnir fjölda daga þar sem styrkur SO2 er undir viðmiðunarmörkum. Mælingar frá árinu 2016 ná einungis til desember mánuðar. Árin 2017-2020 fór styrkur SO2 aldrei yfir viðmiðunarmörk sem eru 350 µg/m3 fyrir stundargildi og 125 µg/m3 fyrir daggildi. 

Frumgögn og úrvinnsla

Loftgæði

2.1 j. Styrkur brennisteinsdíoxíðs (SO2) Húsavíkurhöfði: meðaltal mánaðar, daggildi og stundagildi

Myndin sýnir bakgrunnsmælingar loftgæða sem framkvæmdar voru á tímabilinu desember 2016-desember 2017,  ásamt mælingum sem framkvæmdar hafa verið á starfstíma kísilmálmverksmiðju PCC BakkiSilicon. 

Mælingarnar mæla styrk brennisteinsdíoxíðs (SO2) í µg/m3

Loftgæða mælingarnar eru úr Stöð 1 - Suður - Húsavíkurhöfði - er staðsett rétt norðan við nyrsta hluta byggðarinnar á Húsavík á Húsavíkurhöfða. 

 

Loftgæði

2.1 k. Styrkur brennisteinsdíoxíðs (SO2) Héðinsvík: meðaltal mánaðar, daggildi og stundagildi

Myndin sýnir bakgrunnsmælingar loftgæða sem framkvæmdar voru á tímabilinu desember 2016-desember 2017,  ásamt mælingum sem framkvæmdar hafa verið á starfstíma kísilmálmverksmiðju PCC BakkiSilicon.

Mælingarnar mæla styrk brennisteinsdíoxíðs (SO2) í µg/m3

Loftgæða mælingarnar eru úr Stöð 2 - Norður  - Héðinsvík - sem staðsett er nyrst á skilgreindu iðnaðarsvæði á Bakka, á sveitarfélagamörkum Norðurþings og Tjörneshrepps. 

Fjöldi daga undir viðmiðunarmörkum PM10

2.1 l. Fjöldi daga undir viðmiðunarmörkum PM10

Myndin sýnir fjölda daga þar sem styrkur PM10 er undir viðmiðunarmörkum. Mælingar frá árinu 2016 ná einungis til desember mánuðar. Árin 2017-2020  fór styrkur PM10 aldrei yfir viðmiðunarmörk,  sem eru 50 µg/m3 fyrir fyrir daggildi, á Húsavíkurhöfða en einn dag í Héðinsvík á árunum 2018, 2019 og 2020. Á árinu 2021 fór styrkur PM10 tvisvar yfir viðmiðunarmörk á Húsvíkurhöfða. 

Loftgæði

2.1 m. Styrkur PM10 - Húsavíkurhöfði: meðaltal mánaðar, daggildi og stundagildi

Myndin sýnir bakgrunnsmælingar loftgæða sem framkvæmdar voru á tímabilinu desember 2016-desember 2017,  ásamt mælingum sem framkvæmdar hafa verið á starfstíma kísilmálmverksmiðju PCC BakkiSilicon.

Mælingarnar sýna styrk PM10 í µg/m3

Loftgæða mælingarnar eru úr Stöð 1 - Suður - Húsavíkurhöfði, sem staðsett er rétt norðan við nyrsta hluta byggðarinnar á Húsavík á Húsavíkurhöfða. 

Mælingar á hæsta dagsgildi og hæsta stundargildi ná aftur til október 2016 en meðaltal mánaða aftur til desember 2016.

Loftgæði

2.1 n. Styrkur PM10 - Héðinsvík: meðaltal mánaðar, daggildi og stundagildi

Myndin sýnir bakgrunnsmælingar loftgæða sem framkvæmdar voru á tímabilinu desember 2016-desember 2017,  ásamt mælingum sem framkvæmdar hafa verið á starfstíma kísilmálmverksmiðju PCC BakkiSilicon.

Mælingarnar sýna styrk PM10 í µg/m3. 

Loftgæða mælingarnar eru úr Stöð 2 - Norður - Héðinsvík, sem staðsett er rétt norðan við Bakka eða við Héðinsvík. 

Mælingar á hæsta dagsgildi og hæsta stundargildi ná aftur til október 2019 en meðaltal mánaða aftur til desember 2016.

Loftgæði

2.1 o. Styrkur PM2,5 - Húsavíkurhöfði: meðaltal mánaðar, daggildi og stundagildi

Myndin sýnir bakgrunnsmælingar loftgæða sem framkvæmdar voru á tímabilinu desember 2016-desember 2017,  ásamt mælingum sem framkvæmdar hafa verið á starfstíma kísilmálmverksmiðju PCC BakkiSilicon.

Mælingarnar mæla styrk PM2,5 í µg/m3. 

Loftgæða mælingarnar eru úr Stöð 1 - Suður - Húsavíkurhöfði, sem staðsett er em staðsett er rétt norðan við nyrsta hluta byggðarinnar á Húsavík á Húsavíkurhöfða. 

Frá 25. september-10. nóvember 2021 var mælir fyrir PM2,5 bilaður, því vantar gildi fyrir október 2021. Notast er við gildi í september og nóvember sem til eru mælingar fyrir.

Loftgæði

2.1 p. Styrkur PM2,5 - Héðinsvík: meðaltal mánaðar, daggildi og stundagildi

Myndin sýnir bakgrunnsmælingar loftgæða á Bakka frá desember 2016-desember 2017 ásamt mælingum á starfstíma kísilmálmverksmiðju PCC BakkiSilicon. 

Mælingarnar sýna styrk PM2,5 í µg/m3. 

Loftgæða mælingarnar eru úr Stöð 2 - Norður - Héðinsvík, sem staðsett er rétt norðan við Bakka eða við Héðinsvík. 

Mælingar á hæsta dagsgildi og hæsta stundargildi ná aftur til janúar 2018 en meðaltal mánaða aftur til desember 2016.

Um vísi

Aukinn iðnaður og vaxandi umferð á landi og sjó leiða til aukinnar losunar mengandi efna út í andrúmsloftið. Losun mengandi efna hefur áhrif á lífsgæði fólks og því er mikilvægt að fylgjast með losun þeirra frá virkjun og framleiðslufyrirtækjum í iðnaði og miðla upplýsingum til almennings um loftgæði.

Í vísinum eru birtar upplýsingar um losun gróðurhúsalofttegunda í tonnum:

 • PCC Bakki Silicon - losun koldíoxíðs (CO2)
 • Þeistareykjir - losun koldíoxíðs (CO2) og metans (CH4) ásamt losun CO2 ígilda í tonnum talið (CH4 umreiknað í CO2)
 • Krafla - losun koldíoxíðs (CO2) og metans (CH4) ásamt losun CO2 ígilda í tonnum talið (CH4 umreiknað í CO2)
 • Bjarnarflag - losun koldíoxíðs (CO2) og metans (CH4) ásamt losun CO2 ígilda í tonnum talið (CH4 umreiknað í CO2)

Einnig verða birtar upplýsingar um losun efna sem valda staðbundinni loftmengun:

 • PCC Bakki Silicon - losun SO2, NO2, PM10, PAH og BaP í tonnum
 • Þeistareykir - losun H2S í tonnum
 • Krafla - - losun H2S í tonnum
 • Bjarnarflag - - losun H2S í tonnum

Fylgst verður með loftgæðum á Húsavík, í Reykjahlíð í Vogum og Eyvindarholti og birtar upplýsingar um fjölda daga þar sem styrkur tiltekinna efna er innan viðmiðunarmarka.

 • Reykjahlíð - brennisteinsvetni (H2S) - µg/m3
 • Vogar - brennisteinsvetni (H2S) - µg/m3
 • Eyvindarholt - brennisteinsvetni (H2S) - µg/m3
 • Húsavík - brennisteinsvetni (H2S) - µg/m3, brennisteinsdíoxíð (SO2)- µg/m3, köfnunarefnisdíoxíð - µg/m3, PM10 svifryk- µg/m3, PM2,5 svifryk- µg/m3, PAH (PAH heildarsumma ásamt B(a)P)- µg/m3

Viðmið um heilsuverndarmörk eru fengin úr reglugerð um brennisteinsdíoxíð, köfnunarefnisdíoxíð og köfnunarefnisoxíð, bensen, kolsýring, svifryk og blý í andrúmsloftinu og upplýsingar til almennings nr. 251/2002, reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 251/2002 um brennisteinsdíoxíð, köfnunarefnisdíoxíð og köfnunarefnisoxíð, bensen, kolsýring, svifryk og blý í andrúmsloftinu og upplýsingar til almennings nr. 245/2014 og reglugerð um styrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti nr. 514/2010.

Tíðni

Árlega eru birt gögn sem sýna upplýsingar um losun mengandi efna og loftgæði.

Svæði

Miðsvæði: Húsavík, Þeistareykir, Kelduhverfi og Mývatnssveit.

Ábyrgð

Verkefnisstjóri ber ábyrgð á að afla gagna og birta þau í samræmi við birtingaráætlun.

Heimildir

Gögn eru sótt til Landsvirkjunar, PCC Bakki Silicon og Umhverfisstofnunar.

https://orkustofnun.is/gogn/Talnaefni/OS-2019-T004-01.pdf