Skuldahlutfall lækkar hjá sveitarfélögum á vöktunarsvæði Gaums

16.10.2019

Skuldahlutfall lækkar hjá sveitarfélögum á vöktunarsvæði Gaums

Í október ár hvert gefur Samband íslenskra sveitarfélaga út upplýsingarit um fjármál sveitarfélaga. Þar kemur fram að skuldahlutfall A- og B- hluta lækkaði hjá öllum sveitarfélögunum á vöktunarsvæði Gaums á milli áranna 2017 og 2018. 

Skuldahlutfall A- og B- hluta lækkar um úr 157% í 148% hjá Norðurþingi, 51% í 48% hjá Þingeyjarsveit, 47% í 37% hjá Skútustaðahreppi og hjá Tjörneshreppi lækkar skuldahlutfallið úr 16% í 10%. 
Í sveitarstjórnarlögum er fjallað um fjármál sveitarfélaga. Þar segir í 60. gr að heildarskuldir og skuldbindingar A- og B- hluta í reikningsskilum eigi ekki að vera hærri en sem nemur 150% af reglulegum tekjum. Skuldahlutfallið er í raun mælikvarði á hversu viðkvæm sveitarfélög eru fyrir tekjusamdrætti eða aukningu útgjalda, því hærra sem skuldahlutfallið er því viðkvæmara er sveitarfélagið fyrir  tekjusamdrætti eða útgjaldaaukningu.

Á árinu 2018 eru öll sveitarfélögin á vöktunarsvæði Gaums komin undir þetta viðmið og eins og þær tölur sem greint er frá hér að framan lækkaði skuldahlutfallið þónokkuð hjá öllum sveitarfélögunum.